51216 - Με τη χρονοστρατηγική

Ν. Λυγερός

Με τη χρονοστρατηγική
μπορείς
να συνδυάσεις
γεγονότα
που απέχουν
γεωγραφικά
αλλά
και ιστορικά
διότι
βλέπεις
πιο καλά
το βαθύ
νευρωνικό
δίκτυο
που κάνει
τις διασυνδέσεις
μεταξύ
στοιχείων
που έχουν
κοινές
ρίζες.