51222 - Η κλασική φιλολογία

Ν. Λυγερός

Η κλασική φιλολογία
σέβεται
την ιστορία
ενώ η νεοελληνική
εξετάζει
περισσότερο
τη γεωγραφία.
Αν το θυμάσαι
αυτό
θα επιλέξεις
το βάθος
εκεί
που άλλοι
βλέπουν
μόνο
την επιφάνεια
ενώ
η Ανθρωπότητα
απαιτεί
βαθύτητα
για το μέλλον
των ανθρώπων.