51224 - Ο δούλος

Ν. Λυγερός

Ο δούλος
δεν είναι
Υπηρέτης
γιατί ο πρώτος
είναι σκλάβος
γιατί ο δεύτερος
είναι ελεύθερος
γιατί τα δεσμά
δεν είναι
δεσμός
έτσι η δουλειά
δεν είναι
έργο.