51226 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
της 19ης Μαΐου
είναι
καθαρά
γεωπολιτική
και είναι
σωστή
απάντηση
στη γεωπολιτική
Γενοκτονία
που διέπραξε
η Τουρκία
για να αφανίσει
τους Έλληνες
του Πόντου.