51228 - Η ανταλλαγή

Ν. Λυγερός

Η ανταλλαγή
για τους προδότες
ήταν μια λεπτομέρεια
και για τους Τούρκους
μια παρενόχληση
ήθελαν
να ξεφορτωθούν
τα προβλήματα
που προκαλούσε
η ύπαρξη των Ελλήνων
που ήταν
Αυτόχθονος Λαός.
Γι’ αυτό οι Πόντοι
δεν έπρεπε
ν’ ανήκουν
στις εξαιρέσεις.