51230 - Οι Μεγάλες Δυνάμεις

Ν. Λυγερός

Οι Μεγάλες
Δυνάμεις
δέχτηκαν
την ανταλλαγή
πληθυσμών
επειδή
το ήθελαν
τα κράτη
και είχαν
συνηθίσει
να κάνουν
το ίδιο
στις αποικίες
κι αυτό
το νοητικό
σχήμα
χρησιμοποιούν
για να ερμηνεύσουν
τα θέλω
των κυβερνήσεων
που ποτέ
δεν ρώτησαν
τα Έθνη
τι ήθελαν.