51236 - Για τον Δάσκαλο

Ν. Λυγερός

Για τον Δάσκαλο
οι μαθητευόμενοι
είναι ψυχοπαίδια
που γίνονται
Μαθητές
σε όποια
ηλικία
κι αν είναι
γι’ αυτό
δεν είναι
ποτέ αργά
αφού
ασχολείται
αποκλειστικά
με τις ψυχές τους.