51237 - Ο μικρός μαθητής

Ν. Λυγερός

Ο μικρός μαθητής
γίνεται
πρώτα
μαθητευόμενος
και στη συνέχεια
Μαθητής
αν καταφέρει
να κάνει
τις απαραίτητες
υπερβάσεις
και μετά
αφού έχει έρθει
σε επαφή
που γίνεται
σχέση
και δεσμός
με τη Διδασκαλία
συμβάλλει
και αυτός
στη δημιουργία
του Έργου.