51267 - Η διαχείρηση του φόβου

Ν. Λυγερός

Ο φόβος πρέπει
να καταλυθεί από τη νοημοσύνη
που θα χειριστεί
το βιολογικό κομμάτι
και η διαχείριση
που θα προέλθει
από τη σκέψη
με γνώσεις
θα ενεργοποιήσει
στρατηγικά και νοητικά
τις τεχνικές γνώσεις
και τις στρατηγικές συμβουλές.