51268 - Στο χώρο του φόβου

Ν. Λυγερός

Στο χώρο του φόβου
μπορούμε να βρούμε
πολλές εξηγήσεις
μέσω της εξέλιξης
του ανθρώπου
αφού αυτός
είναι αρχικά
προγραμματισμένος
για να επιβιώσει
σε δύσκολες
συνθήκες
και ανέπτυξε
τεχνικές
και αντανακλαστικά.