51273 - Για τον φόβο

Ν. Λυγερός

Για τον φόβο
πάντα να διαχωρίζεις
τους εξωτερικούς
και τους εσωτερικούς
παράγοντες
για ν’ αρχίσεις
να διαχωρίζεσαι
διαφορετικά
το όλο θέμα
αφού θα εφαρμόσεις
διαφορετικές
τεχνικές
ανάλογα
με τη φύση τους.