51277 - Αν η Αγάπη

Ν. Λυγερός

Αν η Αγάπη
του Δασκάλου
δεν μεταδίδεται
από τους Μαθητές
δεν αλλάζει
η φύση της
απλώς παραμένει
άγνωστη
σε αυτούς
που δεν έχουν
επαφή
μαζί του
και γι’ αυτό
έχει σημασία
η διάδοση.