51278 - Να είσαι σοβαρός

Ν. Λυγερός

Να είσαι σοβαρός
όχι μόνο
με τα δικά σου
προβλήματα
γιατί οι άνθρωποι
έχουν άλλες ανάγκες
πέρα των δικών σου
και θα πρέπει
να βοηθήσεις
τη βοήθεια
που ασχολείται
αποκλειστικά
με την Ανθρωπότητα.