51279 - Αν τα άπαντα

Ν. Λυγερός

Αν τα άπαντα
χωρούν
απλώς
σ’ ένα ράφι
της βιβλιοθήκης
πρέπει να σκεφτείς
πόσο σημαντικό
είναι
να τα προστατέψεις
από τις πράξεις
βαρβαρότητας,
αλλιώς θα χαθούν
με την πρώτη επίθεση.