51281 - Τα παραμύθια

Ν. Λυγερός

Τα παραμύθια
σου μαθαίνουν
πώς λειτουργεί
η συλλογική
μνημοσύνη
για να περάσει
τα μηνύματά της
στους μικρούς
ανθρώπους
για να θυμούνται
πιο μετά
τι είναι το πρέπον.