51291 - Μία βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Μία βιβλιοθήκη
δεν είναι μόνο
σωροί βιβλίων
έχει μέσα της
μία δομή
που προέρχεται
από υπερδομή
που σκέφτεται
το μέλλον
και πριν
το παρόν.