51292 - Όταν διαβάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν διαβάζεις
τους εικοσιοκτώ
τόμους
της Comédie humaine
του Balzac
καταλαβαίνεις
όχι μόνο
την αναφορά
αλλά και την αγάπη του
για τους ανθρώπους
πέρα της κοινωνίας.