51294 - Στη βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Στη βιβλιοθήκη
μπορείς να βρεις
τη διάταξη
ενός συνόλου
που προσφέρει
δυνατότητες
ταξινόμησης
που μετατρέπουν
το όλο
σε μια βάση
δεδομένων
υπερδομής.