51295 - Η βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Η βιβλιοθήκη
είναι πολυδιάστατη
εκ φύσης
και δεν περιορίζεται
μόνο σ´ έναν τομέα
γι’ αυτό πρέπει
να έχει μέσα της
πολλά λεξικά
εγκυκλοπαίδειες
γενικά εργαλεία
που υποστηρίζουν
κάθε αναγνώστη
που αγαπά τα βιβλία.