51296 - Πέρα από την αποθήκη

Ν. Λυγερός

Πέρα από την αποθήκη
των βιβλίων
η βιβλιοθήκη
πρέπει να έχει
αλληλουχία
αλτρουισμό
μεταχαρά
και χαρά
για κάθε
άνθρωπο
που είναι
της μνήμης.