51299 - Είναι κήπος

Ν. Λυγερός

Είναι κήπος
η Βιβλιοθήκη
όπου φυτρώνουν
τα βιβλία
της Ανθρωπότητας
για να υπάρχει
συνέχεια
του Έργου
αφού οι επόμενοι
μπορούν να δουν
τους προηγούμενους.