51300 - Την ομορφιά

Ν. Λυγερός

Την ομορφιά
της Βιβλιοθήκης
θα δουν πρώτα
οι μικροί άνθρωποι
ειδικά
αν δεν διαβάζουν
ακόμα
πολύ καλά
γι’ αυτό
έχει σημασία
να είναι
προσεγμένος
αυτός ο κήπος.