51301 - Η αρχιτεκτονική

Ν. Λυγερός

Η αρχιτεκτονική
της Βιβλιοθήκης
είναι θεμέλιο
της υπερδομής
γιατί λειτουργεί
καταλυτικά
με τις νέες
ακμές
που δημιουργεί
μεταξύ
των βιβλίων
της μνήμης
μέλλοντος.