51302 - Ο Χρόνος

Ν. Λυγερός

Ο Χρόνος
της Βιβλιοθήκης
είναι μεγαλύτερος
από τις ανάγκες
των ανθρώπων
γιατί βλέπει
από πριν
το μέλλον
που θα έρθει
με τους επόμενους
έτσι μπορεί
να βοηθήσει
τους Μαθητές
του Δασκάλου.