51303 - Στο Πάρκο

Ν. Λυγερός

Στο Πάρκο
δημιουργήθηκε
νησί
για τα πουλιά
εντός
της λίμνης
που να είναι
μόνο για αυτά
και να έχουν
την ηρεμία τους
εντός της πόλης
επειδή
είναι ελεύθερα.