51305 - Τα μυστικά

Ν. Λυγερός

Τα μυστικά
της Βιβλιοθήκης
είναι και αυτά
βιβλία
που προσέχουν
τα άλλα
για να ζήσουν
επιτέλους
ελεύθερα
εντός
του Χρόνου.