51312 - Μέσα στη βιβλιοθήκη

Ν. Λυγερός

Μέσα στη βιβλιοθήκη
υπήρχε μια κρυφή
πινακοθήκη
όπου μόνο
μερικοί αναγνώστες
τολμούσαν να μπουν
γιατί κάθε πίνακας
είχε μια ιστορία
που ξεπερνούσε
την ανθρώπινη
ύπαρξη
λόγω βάθους.