51314 - Ο κρυφός πίνακας

Ν. Λυγερός

Ο κρυφός πίνακας
δεν έδειχνε
αμέσως
τις λεπτομέρειες
που χαρακτήριζαν
το έργο
και έπρεπε
να τον μελετήσεις
με προσοχή
για να καταλάβεις
τα νοήματα
του κόσμου.