51319 - Ο πίνακας του Bosch

Ν. Λυγερός

Ο πίνακας του Bosch
δεν είναι μόνο
τέχνη
είναι ένας
ολόκληρος
κόσμος
που περιμένει
να εξηγηθεί
από μελέτη
που δεν κοιτάζει
μόνο με τρόπο
κλασικό.