51323 - Μη βλέπεις

Ν. Λυγερός

Μη βλέπεις
το θέμα
του Παράδεισου
και της Κόλασης
όταν εξετάζεις
τον πίνακα
διότι έχει
μεγαλύτερο
βάθος
που φαίνεται
αλλιώς
στο μέλλον.