51324 - Ποια ζώα

Ν. Λυγερός

Ποια ζώα
θα επέλεγες
για να βρεις
ενδείξεις
για ένα έργο
που έχει
δημιουργήσει
ένας Ευρωπαίος
της Αναγέννησης
για να βρεις
μια ακριβέστερη
χρονολογία.