51325 - Ο επιμερισμός

Ν. Λυγερός

Ο επιμερισμός
του πίνακα
σε θέματα
σαν να ήσουν
μια υπερδομή
σου επιτρέπει
να απορρίψεις
μερικά
ερμηνευτικά
μοντέλα
κριτικών
τέχνης.