51327 - Αναζήτα

Ν. Λυγερός

Αναζήτα
τα μοτίβα
που είναι
χαρακτηριστικά
για να βρεις
στοιχεία
κρυφής
δομής
εντός
της λήθης
του πίνακα.