51328 - Πρόσεχε τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε τα βιβλία
που έχουν αλλοιωθεί
για να σκλαβωθούν
από την προπαγάνδα
γιατί είναι φτιαγμένα
για να επηρεάσουν
τους Αθώους
έτσι αν είσαι
Δίκαια
πρέπει να προστατέψεις
τον καθένα.