51330 - Τα βιβλία

Ν. Λυγερός

Τα βιβλία
θέλουν κι αυτά
προστασία
όταν έχουν
χαλάσει
λόγω
προπαγάνδας
πρέπει
λοιπόν
να απελευθερωθούν
από τους Δίκαιους
για να κάνουν
και τα ίδια
θύματα.