51331 - Η πράξη

Ν. Λυγερός

Η πράξη
που απελευθερώνει
τους Αθώους
από τη βαρβαρότητα
είναι πάντα
σημαντική
γι’ αυτό
συνέχισε
να υποστηρίζεις
το Έργο
με κάθε τρόπο.