51336 - Η μελέτη

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
δεν είναι
απλώς
ανάγνωση
γιατί κάθε λέξη
πρέπει να εξετασθεί
εντός πλαισίου
όχι μόνο
της πρότασης
αλλά όλης
της ιδέας
του κειμένου.