51337 - Οι λέξεις

Ν. Λυγερός

Οι λέξεις
στους κώδικες
είναι σκέψεις
που έχουν
άλλο νόημα
πιο βαθύ
αλλά
να θυμάσαι
ότι η κάλυψη
δεν είναι
απόκρυψη
μα σεβασμός.