51339 - Προστάτευε

Ν. Λυγερός

Προστάτευε
τις εικόνες
επειδή είναι
οι αθώοι μάρτυρες
του ιερού
που ποτέ
δεν ξέχασαν
να πουν
την αλήθεια
και στους πιο απλούς
ανθρώπους
που δεν ξέρουν
να διαβάσουν
το Έργο.