51341 - Ιδέα

Ν. Λυγερός

Ιδέα
δεν έχεις
από ουσία
αλλά επιμένεις
να έχεις
περίεργες
απαιτήσεις
ενώ
κατά βάθος
δεν πιστεύεις
στο φως
αλλά
φοβάσαι
τις σκιές.