51343 - Αν βλέπεις μόνο

Ν. Λυγερός

Αν βλέπεις μόνο
τα κοινά στοιχεία
και δεν αντιλαμβάνεσαι
τις θεμελιακές διαφορές
τότε εύκολα θα πέσεις
στην παγίδα
της προπαγάνδας
γι΄ αυτό πρόσεχε
αυτούς που μισούν
τις εικόνες.