51353 - Ο κόκκινος μανδύας

Ν. Λυγερός

Ο κόκκινος μανδύας
δεν είναι
χαρακτηριστικός
του Χριστού
αλλά της Ρώμης
και είναι
τρόπος
να τον βρίσει
η εξουσία
των στρατιωτών
που δεν είδαν
το μεγαλείο
της θυσίας.