51355 - Η κάλυψη

Ν. Λυγερός

Η κάλυψη
δεν είναι
απόκρυψη
και επιτρέπει
να μη φανεί
το πρόβλημα
της διαφοράς
που ενοχλεί
το δόγμα.