51356 - Οι πρώτες

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες
απεικονίσεις
έδειχναν
την αλήθεια
γιατί τότε
δεν είχαν
σκεφτεί
ότι θα υπήρχε
ένα πρόβλημα
ερμηνείας
στη συνέχεια
των αιώνων.