51357 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
διαφορετικές
ερμηνείες
του ίδιου
αντικειμένου
αφού
αυτές προσεγγίζουν
ακόμα
και το ίδιο
αντικείμενο
σαν να ήταν
υποκείμενο.