51358 - Μεταξύ

Ν. Λυγερός

Μεταξύ
της ένωσης
και της τομής
υπάρχουν
πολλές εκδοχές
που αλλάζουν
την όλη
ερμηνεία
γι’ αυτό
μελέτα
την ουσία.