51362 - Οι ζωγράφοι

Ν. Λυγερός

Οι ζωγράφοι
της Ανθρωπότητας
ποτέ
δεν παρέμειναν
μόνο
εντός
της κοινωνίας τους
γιατί
ένιωθαν
και τις άλλες
εποχές
λόγω Χρόνου.