51364 - Η ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η ομορφιά
σε διάφορους
τομείς
έχει σχέση
με την Ανθρωπότητα
έτσι αν δεν μάθεις
να σέβεσαι
τη διαφορά
εύκολα θα μισήσεις
το εικαστικό έργο
του Χρόνου.