51365 - Κάποιος

Ν. Λυγερός

Κάποιος
που ζωγραφίζει
εκατοντάδες
ανθρώπους
στον ίδιο
πίνακα
πώς μπορεί
να μην αγαπά
τους ανθρώπους
αφού τα ίχνη τους
είναι μέσα του.