51366 - Ο Picasso

Ν. Λυγερός

Ο Picasso
διέσχισε
εποχές
ζωγραφικής
και άφησε
έργο
σε καθεμία
γιατί ήταν
πάντα
καινοτόμος.